Monthly Archives: March, 2013

Bien tan G120 | Mô tả chi tiết về Biến Tần SINAMICS G120


PHẦN 1 Dưới đây là mô tả chi tiết về biến tần Siemens Sinamics G120 Biến tần dạng module, an toàn, bền bỉ giúp tiết kiệm năng lượng. SINAMICS G120 là họ biến tần phổ quát dáp ứng mọi yêu cầu về kỹ thuật và thương mại, không chỉ có trong các ngành chế tạo …

Continue reading