Monthly Archives: June, 2014

Một số doanh nghiệp thực hiện những biện pháp để tiết kiệm năng lượng


Với tiềm năng tiết kiệm khoảng 20% năng lượng tiêu thụ, ngành dệt may đang được chú trọng và áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng.Áp dụng nhiều biện pháp tiết kiệm điện.Tổng công ty cổ phần Dệt – May Hòa Thọ ( Đà Nẵng) là một trong những doanh nghiệp đang áp …

Continue reading

Bộ khởi động mềm cho động cơ không đồng bộ ba pha và tiết kiệm năng lượng hiệu quả


Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp vì chúng có cấu trúc đơn giản, làm việc tin cậy, sử dụng trực tiếp điện lưới nhưng có nhược điểm dòng điện khởi động lớn, nếu không có biện pháp hợp lý trong quá trình khởi động  hay hãm …

Continue reading